Werven van Spaans technisch talent, met een doordachte strategie en de juiste ondersteuning!

met een doordachte strategie en de juiste ondersteuning!

Werven van Spaans technisch talent

Het werven van technisch talent is een uitdaging voor veel bedrijven. En met name wanneer het gaat om technisch talent uit het buitenland. In dit artikel een aantal handvatten, waarmee succesvol Spaans technisch talent geworven wordt.

Initiatiefase: Bewustwording en Strategische Overwegingen
In de initiële fase, waarin de centrale vraag gaat over het wel of niet werven van Spaans talent voor uw organisatie in Nederland, is het cruciaal om een duidelijk beeld te krijgen van de mogelijkheden en uitdagingen die deze internationale werving met zich meebrengt. Vragen aan de organisatie die in deze fase gesteld kunnen worden, zijn bijvoorbeeld:

 • Voor welke functies verwachten we dat het nagenoeg onmogelijk is om een nieuwe medewerker te vinden binnen een voor onze organisatie acceptabele termijn?
 • Zijn deze functies van cruciaal belang voor de continuïteit en verdere ontwikkeling van onze organisatie?
 • Wanneer wij deze functies niet kunnen vervullen, in hoeverre heeft dit invloed op onze concurrentiepositie.

Concretiseringsfase: Overwegingen en Planning
Na het vaststellen van de noodzaak tot internationale werving, helpen antwoorden op de volgende vraag om richting te bepalen:

 • Voor welke afdeling(en) gaan we werven?
 • Hebben we medewerkers aan boord die de Engelse taal goed beheersen?
 • Hebben we medewerkers aan boord die de Spaanse taal beheersen of in ieder geval begrijpen?
 • Staan onze medewerkers open voor medewerkers die Engels spreken?
 • Gaan we werken met een buddy systeem en wie worden dan de buddy’s?
 • Overwegen we direct voor meerdere Spaanse medewerkers tegelijk te gaan werven, zodat zij elkaar kunnen ondersteunen?
 • Wie kan dit project trekken?
 • Gaan we zelf werven of overwegen we het inschakelen van een gespecialiseerd Werving & Selectiebureau. Het inhuren van een gespecialiseerd bureau biedt een aantal voordelen:
 • Expertise: Ervaren bureaus hebben diepgaande kennis van internationale werving, inclusief culturele nuances.
 • Netwerk: Gespecialiseerde bureaus hebben toegang tot een breed scala aan gekwalificeerde kandidaten, wat de zoektocht vereenvoudigt.
 • Efficiëntie: Een ervaren bureau versnelt het wervingsproces, wat resulteert in een snellere onboarding van nieuw talent.
 • Juridische Zekerheid: Gespecialiseerde bureaus zorgen voor naleving van lokale wet- en regelgeving, wat juridische risico’s minimaliseert.

Implementatiefase: Inrichten en Implementeren
In deze fase worden concrete acties ondernomen om het wervingsproces voor Spaans talent vorm te geven:

 • Benoemen van een kartrekker.
 • Opstellen van vacatureteksten in het Engels.
 • Laten vertalen van belangrijke documenten zoals arbeidsovereenkomsten.
 • Opstellen takenpakket voor een buddy.
 • Aanwijzen van de buddy of buddy’s.
 • Criteria opstellen voor het selecteren van Werving & Selectiebureau, waaronder:
 • Ervaring: Kies een bureau met aantoonbare ervaring in internationale werving.
 • Expertise en specialisatie: Een gespecialiseerd bureau vindt sneller kandidaten met de juiste vaardigheden en ervaring.
 • Netwerk: Het bureau moet een uitgebreid netwerk hebben om snel en effectief talent te kunnen vinden.
 • Proces: Sluit het proces van een Werving & Selectiebureau aan bij uw organisatie.
 • Garanties: Welke garanties worden gegeven bij een voortijdig vertrek van een kandidaat?
 • Follow-up: Onderhoudt het bureau contacten met een kandidaat, na plaatsing, en ondersteund het bureau de kandidaat bij een succesvol integratie.

Voorbereiding: Interne Communicatie en Draagvlak
Creëer draagvlak door open communicatie over de voordelen voor het bedrijf en individuele teams en informeer de gehele organisatie over de plannen om Spaans talent aan te trekken.

Selectiefase: Succesvol werven
In deze laatste fase wordt het wervingsproces in werking gezet. En wellicht met ondersteuning van het gekozen gespecialiseerde bureau. Met of zonder een extern bureau, het blijft belangrijk te zorgen voor een gestructureerd en welkom onboardingproces om de nieuwe Spaanse medewerkers vlot te integreren in uw organisatie.

Externe ondersteuning!
Een samenwerking met een ervaren partner zoals Raespo, helpt organisaties succesvol Spaans talent aan te trekken, de groei te ondersteunen en de concurrentiepositie te versterken. Het zorgvuldig doorlopen van de hierboven beschreven stappen biedt een solide basis voor een succesvolle en soepele overgang naar een meer internationaal team.

Ga naar
raespo.com