Pakketten

Raespo Building Bridges (RBB)

Uw pakket op maat

Hiring the best. Dat is wat we doen bij Raespo. We verbinden werknemers en werkgevers, leggen de link tussen collega’s en vrienden – in Spanje en Nederland. Zo bouwen we aan een krachtige internationale familie. Als echte bruggenbouwers.

Als opdrachtgever kunt u kiezen uit 3 pakketten. Met zo’n Raespo Building Bridges (RBB) pakket laat u onze dienstverlening naadloos aansluiten bij uw interne organisatie. Misschien heeft u voldoende aan de basis dienstverlening, waarbij Raespo de taken met u verdeelt met uw eigen HR- of recruitment-afdeling. U kunt ook het complete werving & selectieproces onderbrengen bij Raespo. Waarbij we direct afstemmen met de betrokken leidinggevende en/of beslissingsbevoegde.

Van vacature tot en met aanbieding

Welk pakket u ook kiest, we volgen altijd zorgvuldig een aantal stappen. Van het bespreken van de vacature tot en met het aanbieden van de kandidaten en de afronding. Zo zorgen we samen voor de beste verbinding.

RBB 1

 • Een werving & selectietraject begint met een goed en constructief gesprek over de vacature, de organisatie en de gestelde eisen en wensen.
 • Wij hebben een uitgebreid netwerk van goed opgeleide en ervaren Spaanse professionals die zeer gemotiveerd zijn om in Nederland te wonen en te werken.
 • We zullen een gedetailleerd rapport toezenden met informatie over de kandidaten die door ons zijn geïnterviewd en voldoen aan de gestelde criteria.
 • Digitale interviews worden door ons voor u gepland met de kandidaten die door u zijn geselecteerd voor een eerste gesprek.
 • De kandidaten die geselecteerd zijn voor een persoonlijk gesprek, krijgen ondersteuning bij het regelen van hun reis naar en verblijf in Nederland.
 • Samen met de kandidaat verschijnen wij op het overeengekomen tijdstip voor het persoonlijke interview.
 • Indien nodig zullen we u begeleiden bij de onderhandelingen en het ondertekenen van de arbeidsovereenkomst.

RBB 2

 • Een werving & selectietraject begint met een goed en constructief gesprek over de vacature, de organisatie en de gestelde eisen en wensen.
 • Wij hebben een uitgebreid netwerk van goed opgeleide en ervaren Spaanse professionals die zeer gemotiveerd zijn om in Nederland te wonen en te werken.
 • We zullen een gedetailleerd rapport toezenden met informatie over de kandidaten die door ons zijn geïnterviewd en voldoen aan de gestelde criteria.
 • Digitale interviews worden door ons voor u gepland met de kandidaten die door u zijn geselecteerd voor een eerste gesprek.
 • De kandidaten die geselecteerd zijn voor een persoonlijk gesprek, krijgen ondersteuning bij het regelen van hun reis naar en verblijf in Nederland.
 • Als u dat wenst, kunnen we de reis naar en het verblijf in Nederland regelen, waarbij de kosten zijn inbegrepen in de werving & selectie fee.
 • Samen met de kandidaat verschijnen wij op het overeengekomen tijdstip voor het persoonlijke interview.
 • Indien nodig zullen we u begeleiden bij de onderhandelingen en het ondertekenen van de arbeidsovereenkomst.
 • Nadat alle formaliteiten zijn afgehandeld en de documenten zijn ondertekend, regelen wij de reis naar Nederland.
 • Voor hulp bij het aanvragen van de BSN en de eerste zaken in Nederland kan uw nieuwe werknemer bij ons terecht.

RBB 3

 • Een werving & selectietraject begint met een goed en constructief gesprek over de vacature, de organisatie en de gestelde eisen en wensen.
 • Wij hebben een uitgebreid netwerk van goed opgeleide en ervaren Spaanse professionals die zeer gemotiveerd zijn om in Nederland te wonen en te werken.
 • We zullen een gedetailleerd rapport toezenden met informatie over de kandidaten die door ons zijn geïnterviewd en voldoen aan de gestelde criteria.
 • Digitale interviews worden door ons voor u gepland met de kandidaten die door u zijn geselecteerd voor een eerste gesprek.
 • De kandidaten die geselecteerd zijn voor een persoonlijk gesprek, krijgen ondersteuning bij het regelen van hun reis naar en verblijf in Nederland.
 • Als u dat wenst, kunnen we de reis naar en het verblijf in Nederland regelen, waarbij de kosten zijn inbegrepen in de werving & selectie fee.
 • Samen met de kandidaat verschijnen wij op het overeengekomen tijdstip voor het persoonlijke interview.
 • Indien nodig zullen we u begeleiden bij de onderhandelingen en het ondertekenen van de arbeidsovereenkomst.
 • Nadat alle formaliteiten zijn afgehandeld en de documenten zijn ondertekend, regelen wij de reis naar Nederland.
 • Voor hulp bij het aanvragen van de BSN en de eerste zaken in Nederland kan uw nieuwe werknemer bij ons terecht.
 • De huisvesting wordt door ons geregeld en indien gewenst kan dit ook gemeubileerd en met stoffering worden geleverd.

Hoe we werken

We hechten veel waarde aan het selecteren van de juiste kandidaten voor onze openstaande vacatures. Daarom voeren onze recruiters met iedere kandidaat meerdere interviews. Het eerste interview is voornamelijk gericht op het achterhalen van de technische vaardigheden en kennis van de kandidaat. We willen graag weten welke talenten, capaciteiten en ervaringen de kandidaat heeft op dit gebied.

Contact

Als de kandidaat succesvol door het eerste interview komt, volgt er een assessment. Het doel van dit assessment is om inzicht te krijgen in de persoonlijke voorkeuren van de kandidaat op verschillende gebieden. Dit kan bijvoorbeeld gaan over de manier van werken, de omgang met anderen, of de manier van communiceren. De resultaten van dit assessment worden gebruikt om tijdens het tweede interview dieper op deze persoonlijke voorkeuren in te gaan.

In het tweede interview willen we niet alleen weten wat de kandidaat kan, maar ook wie de kandidaat is. We zijn geïnteresseerd in de persoonlijke wensen, ideeën en zienswijzen van de kandidaat. Dit is belangrijk omdat we willen beoordelen of de kandidaat aansluit bij de organisatiecultuur van onze klant en of de kandidaat goed zou passen in het team waar hij/zij werkzaam zal zijn.

Contact

Aan het einde van het selectieproces wordt er een eindrapport opgesteld. Dit rapport bevat een samenvatting van de verkregen informatie uit de interviews en het assessment. Ook worden kopieën van de diploma’s en certificaten van de kandidaat bijgevoegd. Op basis van deze informatie wordt er een aanbeveling gegeven over in welke mate de kandidaat past bij de organisatie en de functie.

Bij Raespo selecteren we op basis van kennis, ervaring én persoonlijkheid. We willen er zeker van zijn dat we de juiste kandidaat werven voor de vacatures bij onze klanten en daarom investeren we in een zorgvuldig selectieproces.

Contact
Ga naar
raespo.com