Werkproces

1

Kennismaking en intake:

We beginnen met een gesprek waarbij we graag naar uw bedrijfsverhalen luisteren, onszelf voorstellen, de procedure en voorwaarden toelichten en de vacature intake doen.

2

Recruiter gesprek:

Na ons eerste gesprek volgt een Teams-gesprek met onze recruiters in Spanje, waarin we dieper ingaan op alle details van uw vacature, het team en de organisatie.

3

Kandidaat voorstel:

Wij presenteren u een kandidaat aan de hand van een uitgebreid rapport. Hierin is het CV verwerkt evenals een technische en persoonlijke analyse van de door ons gehouden interviews met de kandidaat. Het persoonlijke assessment wat wij de kandidaat hebben laten doen maakt er ook onderdeel van uit.

4

Recruiter gesprek:

Indien u vragen heeft over het rapport of meer achtergrondinformatie, plannen we een tweede gesprek in met de verantwoordelijke recruiter.

5

Kandidaat kennismaking:

Tijdens het eerste Teams-gesprek met de kandidaat maakt u kennis met elkaar, waarbij zienswijzen en ervaringen worden gedeeld en vragen worden beantwoord.

6

Kandidaat tweede gesprek:

Indien gewenst kan tijdens een tweede Teams-gesprek dieper worden ingegaan op de functie, de organisatie en de fit van de kandidaat.

7

Bespreken van arbeidsvoorwaarden:

We raden aan om de arbeidsvoorwaarden in concept te bespreken vóór het definitieve gesprek in Nederland en hierover overeenstemming te bereiken.

8

Kandidaat gesprek in Nederland:

De echte persoonlijke kennismaking vindt plaats in Nederland, bij uw bedrijf. Het draait vooral om elkaar beter te leren kennen. We adviseren om hiervoor minimaal een dagdeel te reserveren en de kennismaking breed binnen uw bedrijf te organiseren.

9

Definitieve aanbieding:

Op deze dag worden de definitieve arbeidsvoorwaarden vastgesteld en worden de afspraken over de toekomst gemaakt.

10

Start van de baan:

De kandidaat begint op de afgesproken datum bij uw bedrijf.

Ga naar
raespo.com